Proofreading ve Editing Hizmetleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Proofreading ve editing hizmetleri arasındaki fark, zaman zaman anlaşılması zor bir konu olabilmektedir. İngilizce yazılmış bir çalışmanızı yayınlanmadan önce dil ve gramer kuralları açısından denetlenmesi ve gerekli içerik düzeltmelerinin yapılması için editing veya proofreading hizmetlerinden hangisini almanız gerektiğin karar verebilmeniz için bu iki hizmet türü arasındaki farkı bilmenizde yarar var.

İngilizce Akademik Çalışmalar için 9 Proofreading (Son Okuma) Tekniği

İngilizce metin düzeltme (proofreading) sırasında, şirket adları, ürün adları ve kişi unvanlarını doğru yazdığınıza emin olun. Doğru bildiğinizden emin olduğunuz kelimeleri bile hafızanızın yanıltıcı olabileceği gerçeğini göz ardı etmeden bir kez daha teyit etmeyi ihmal etmeyin. Bu konuda en iyi yol arkadaşınızın Google olduğunu hatırlatmaya bile gerek yok. Herhangi bir…

Six Myths About Academic Editing and ProofreadingThis blog discusses six myths about academic editing and proofreading. To give you an opportunity to practice proofreading, we have left a few spelling, punctuation, or grammatical errors in the text. See if you can spot them! …

Importance of Academic Referencing and CitingThis blog discusses the importance of academic referencing and citing. To give you an opportunity to practice proofreading, we have left a few spelling, punctuation, or grammatical errors in the text. See if you can spot them! …

Best Edit & Proof

BestEditProof.com | English Editing Proofreading & Dissertation Services | Choosing our service will take the stress out of your academic life.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store