Best Edit & Proof
6 min readFeb 27, 2021

Editing vs Proofreading: Farkları Öğrenin

Akademik editing (içerik ve yazım denetimi) ve proofreading (yazım denetimi), İngilizce yazılmış akademik bir çalışmayı hatalardan arındırıp yayına hazır hale getirmek için vazgeçilmez iki temel hizmettir. Editing ve proofreading, farklı becerileri gerektiren iki farklı hizmet olmasına rağmen, makalenin genel kalitesinin hem editing hem de aşağı yukarı proofreading hizmetine bağlı olduğunu söylemek abartı olmaz.

Editing ve proofreading hizmetleri ve aralarındaki farklar, çoğunlukla birbiriyle karıştırılmaktadır. Bu iki kavram her ne kadar zaman zaman birbirinin yerine kullanılabilse de editing ve proofreading hizmetleri İngilizce metinlerin revizyon sürecinin iki farklı aşamasını oluşturmaktadır. Bu makalede, sadece her iki hizmetin temel farklılıklarını değil aynı zamanda editing ve proofreading hizmetlerine ne zaman ihtiyaç duyacağınızın cevabını da bulacaksınız.

Akademik Proofreading Nedir? Neleri Kapsamaktadır?

Akademik proofreading, İngilizce kaleme alınmış akademik bir çalışma ya da bir metnin yayınlanmadan önceki son inceleme işlemlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Bilindiği gibi tüm akademik çalışmalar, yayınlanmadan önce, hatalardan arındırıldığından iyice emin olunmak için son bir kez proofreading sürecinden geçirilir. Bu nedenle, akademik proofreading makalenin son taslağı üzerinde gerçekleştirilen bir işlemdir. Proofreading hizmeti, yalnızca genel düzeydeki küçük sorunları gidermek amacıyla yapılan bir işlemdir. Proofreading hizmetinin amacı, en kısa tanımıyla bir akademik çalışmadaki dilbilgisi hatalarını ortadan kaldırmak olarak ifade edilebilir.

Ancak, proofreading sözcük sayısını azaltma amacı ya da metni daraltma ya da artırma gibi bir amacı gütmemektedir. Proofreading, akademik makalenin içeriğinde değişiklik yapmadığı için yazar ile proofreader arasında etkili bir iletişimin kurulmasına gerek duyulmamaktadır.

Proofreading Hizmetine Ne Zaman İhtiyaç Duyarsınız?

Proofreading hizmeti çoğunlukla İngilizce dilbilgisi, noktalama işaretleri, sözdizimi ve yazımdaki temel hataları azaltarak akademik içeriğin kalitesini artırmayı ve metni bu hususlar açısından kusursuz hale getirmeyi hedeflemekte ve makalenin yayınlanmadan önceki son aşamasını oluşturmaktadır.

Proofreading hizmetinin temel amacı, bir makaledeki dilbilgisi, noktalama, sözdizimi ve yazımdaki tüm hataları düzeltmektir. Belgenizin son sürümünün küçük hatalar içerip içermediğini görmek istiyorsanız, editing hizmeti yerine proofreading hizmetine ihtiyacınız var demektir. Proofreading ile ilgili olarak daha detaylı bilgi için aşağıdaki makalelere göz atabilirsiniz:

Akademik Editing Hizmeti Nedir?

Editing hizmeti, proofreading hizmetinden önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Editing hizmeti, bir editörden proofreading hizmetine göre daha fazla çaba göstermesini gerektirmektedir. Akademik editing, makalenizin akademik kalitesini, dolayısıyla içeriğini, genel yapısını, bulguların ve analizin kalitesini, basit ve sadeliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Editing her zaman İngilizce yazılmış içeriğin ilk taslağında gerçekleştirilmektedir. Akademik editing sürecinde, içerik, akademik içeriğin okunabilirliğini ve netliğini artırmak için kimi önemli değişiklikler yapılabilmektedir.

Akademik Editing Hizmetine Ne Zaman İhtiyaç Duyarsınız

Editing süreci, İngilizce yazılmış içeriğin kademeli olarak derlenmesine paralel olarak ilerlemeye devam eder. Editing, akademik eserin okunabilirliğini artırmak için proofreading hizmetinden farklı olarak içerikte kimi önemli değişiklikler yapabilmektedir. Bu nedenle, editing hizmeti makalenin genel kelime sayısının duruma göre azalma ya artmasına yol açabilmektedir. Ayrıca, editing işlemi, içeriğin genel akademik kalitesini arttırmayı da amaçlaması yönüyle proofreading hizmetinden ayrılmaktadır.

Editing hizmeti çoğunlukla makalenin akademik yazma standardını iyileştirmek için bazı temel değişiklikler yapmaktadır. Bu bağlamda, editörler çalışmanın bazı bölümlerini ihtiyaç duyduklarında yeniden düzenlemekte kimi kelimeleri ya da duruma göre cümleleri değiştirebilmektedirler.

Ayrıca, proofreading hizmetinden farklı olarak editing hizmeti söz konusu olduğunda editörün makalenin yazarıyla iletişim haline olması, büyük önem taşımaktadır. Yapılacak detaylı düzenlemelere ilişkin yazarla doğrudan iletişim kurabileceği gibi düzenleme sırasında ilgili yerlere açıklama ya notlar eklemek suretiyle de yazarla iletişim sağlanabilir. Kavramlardaki netlik, akademik editing hizmetinde odaklanan temel hususlardan birisidir. Akademik editing, çalışmada yer alan metin veya metin sonu referansların veya kaynakça bölümünün düzenlenmesini ve biçimlendirilmesini de içermektedir. Akademik çalışmalarda kaynak göstermenin önemi ve Word ile otomatik alıntı ekleme ve kaynakça oluşturma yöntemlerine ilişkin aşağıdaki makaleleri faydalı bulabilirsiniz:

Editing Hizmeti Neleri Kapsamaktadır?

Editing hizmeti, İngilizce yazılmış bir akademik eserin gerek gramer gerekse içerik açısından hatasız olmasını sağlamayı amaçlar. Böylece, bir editör bir makaledeki İngilizce dilbilgisi, tipografi, noktalama, sözdizimi ve yazımdaki tüm hataları düzeltir. Bu anlamda, editing hizmeti proofreading hizmetini de içermektedir. Ancak içerik denetlemesine çok fazla emek verildiği için yine de kimi küçük hataların gözden kaçma ihtimali bulunabileceğini göz önüne alarak özellikle hacimli eserlerde editing ve proofreading hizmetinin birbirinden bağımsız olarak ele alınmasında fayda bulunmaktadır. Daha etkili bir editing hizmeti alabilmek için daha baştan editörünüzün işini kolaylaştırabilecek hususları onunla paylaşmanızda büyük yarar var. Özellikle makalenizin hakemli bir dergice reddedilmesini engellemek için faydalı olabilecek temel bilgileri daha baştan editörünüzle mutlaka paylaşmanızı öneriyoruz. Editing sürecinin daha verimli olabilmesi için, editörünüzle paylaşmanız gereken temel bilgiler için şu makaleyi incelemenizi öneriyoruz: Editing Sürecinde Editörünüzle Paylaşmanız Gereken 5 Temel Bilgi

Kusursuz Bir Metin İçin Hem Editing Hem de Proofreading Hizmetine İhtiyaç Duyarsınız

Yukarıda belirtilen farklılıklar incelendiğinde, akademik içeriğin başarısının hem editing hem de proofreading hizmetlerine bağlı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu hizmetlerin her ikisi de akademik içeriği daha okunabilir ve anlaşılabilir hale getirmek için yeterli derecede öneme sahiptir.

Editing hizmeti metnin genel tutarlılığına, akademik içeriğine ve biçimlendirmesine odaklanıp bu anlamdaki hataları ya da tutarsızlıkları gideriyorken, proofreading hizmeti yalnızca yazarların geride bıraktıkları İngilizce gramer ve yazım hataları gibi manuel hatalarına odaklanır ve bu tür sorunların giderilmesini amaçlar. Her ne kadar editing hizmeti derinlemesine bir akademik bilgi ve uzmanlık gerektiriyor olması yönüyle proofreading hizmetine göre daha kapsamlı bir işlev üstlenmiş olsa da bu durum proofreading hizmetinin de kayda değer öneme sahip olduğu gerçeğini değiştirmez.

Editing Hizmeti Biçimlendirmeyi İçermekte midir?

Editing hizmetleri genellikle temel akademik biçimlendirmeyi de içermektedir. Makalenin bir dergide yayımlanmasının amaçlandığı durumlarda, biçimlendirmenin temel amacı, makalenizin hedef dergi yönergelerinizle tutarlı olmasını sağlamaktır. Bu; genel düzen, yazı tipi seçimi, satır aralığı, başlıkların biçimlendirmesi, metin içi alıntılar ve referanslar, başlık sayfası denetimi, tabloların ve şekillerin uygun şekilde yerleştirilmesini sağlamak gibi kontrolleri içermektedir.

Ancak, hemen belirtelim ki temel editing hizmetleri akademik yazma veya kapsamlı biçimlendirme hizmetlerini kapsamaz. Eğer makale veya tez, dergiye veya enstitüye özgü kapsamlı biçimlendirmeyi gerektiriyorsa (örneğin, bir referans listesi oluşturmak, eksik alıntıları tamamlamak ya da referansların doğru olup olmadığını denetlemek ve onları düzeltmek), bu husus editing hizmetinin kapsamına girmez. Bunun için akademik yazma ya da kapsamlı biçimlendirme hizmetinin alınması gerekmektedir.

Çalışmanız ister bir doktora tezi ister yüksek lisans tezi isterse üniversite ödevi veya iş başvuru belgesi olsun, İngilizce dilbilgisi ve yazım hataları açısından kusursuz hale getirmek ve akademik kalitesini artırmak ve için müşterilerimize çoğunlukla proofreading hizmetleri editing hizmetlerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz.

Birçok araştırmacı editing ve proofreading hizmetlerini birbirine karıştırmakta hatta bazen oldukça yanlış kanaat sahibi olabilmektedirler.

Editing veya proofreading hizmetine ihtiyacınız varsa uzman ekibimizle iletişime geçin!

Best Edit & Proof’un deneyimli proofreader ve editörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce editing (yazım ve içerik denetimi) ve proofreading (yazım denetimi) hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınız gerekli formatta biçimlendirmek için deneyimli proofreader ve editörlerimizin size APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da yönergelerinizde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin ve editing hizmetinin detayları hakkınad bilgi alın. Best Edit & Proof’ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilir editing ya da proofreading hizmetlerinden ihtiyacınız olan siparişi hızlıca verebilir ve kendi panelinizden tüm aşamaları rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Uzman ve deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘’Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’’

Originally published at https://besteditproof.com on February 27, 2021.

Best Edit & Proof

BestEditProof.com | English Editing Proofreading & Dissertation Services | Choosing our service will take the stress out of your academic life.