This article discusses the importance of editing and proofreading services. To give you an opportunity to practice proofreading, we have left a few spelling, punctuation, or grammatical errors in the text. See if you can spot them! If you spot the errors correctly, you will be entitled to a 10% discount.

While writing a piece on any subject, generally, we focus on the facts that make up the actual content. While we focus on writing the right words, we may neglect some grammatical mistakes and other writing mistakes. This is where editing and proofreading come into the picture.

There has…


Akademik editing (içerik ve yazım denetimi) ve proofreading (yazım denetimi), İngilizce yazılmış akademik bir çalışmayı hatalardan arındırıp yayına hazır hale getirmek için vazgeçilmez iki temel hizmettir. Editing ve proofreading, farklı becerileri gerektiren iki farklı hizmet olmasına rağmen, makalenin genel kalitesinin hem editing hem de aşağı yukarı proofreading hizmetine bağlı olduğunu söylemek abartı olmaz.

Editing ve proofreading hizmetleri ve aralarındaki farklar, çoğunlukla birbiriyle karıştırılmaktadır. Bu iki kavram her ne kadar zaman zaman birbirinin yerine kullanılabilse de editing ve proofreading hizmetleri İngilizce metinlerin revizyon sürecinin iki farklı aşamasını oluşturmaktadır. …


Proofreading ve editing hizmetleri arasındaki fark, zaman zaman anlaşılması zor bir konu olabilmektedir. İngilizce yazılmış bir çalışmanızı yayınlanmadan önce dil ve gramer kuralları açısından denetlenmesi ve gerekli içerik düzeltmelerinin yapılması için editing veya proofreading hizmetlerinden hangisini almanız gerektiğin karar verebilmeniz için bu iki hizmet türü arasındaki farkı bilmenizde yarar var.

Proofreading ve editing arasındaki en temel fark şu şekilde ifade edilebilir:

· Proofreading hizmeti bir makaledeki dilbilgisi, tipografi, noktalama işaretleri, sözdizimi ve yazımdakitüm hataları düzeltmeyi amaçlarken, editing hizmeti yazının akademik içeriğine de müdahaleler yapmakta ve yazı kalitesini iyileştirmeyi hedeflemektedir.

· Hemen belirtelim ki editing hizmeti, proofreading hizmetiyle kıyaslandığında daha fazla…


Proofreading Hizmeti Nedir? Neleri Kapsamaktadır?

Proofreading, bir metni kusursuz hale getirmek için yapılan temel işlemlerden birisidir. Bu prosedür, bir makaleyi ya da akademik çalışmayı İngilizce dil bilgisi açısından kusursuz hale getirmek için kapsamlı bir bilgi ve uzmanlığı gerektirmektedir. Çalışmanızın İngilizce dilbilgisi, noktalama işaretleri, sözdizimi ve yazım hataları için kontrol edilmesine ihtiyaç duyduğunuzda proofreading hizmeti almanız gerekir. Bu nedenle, proofreading hizmeti; dilbilgisi, noktalama işaretleri, sözdizimi, yazım ve kelime dağarcığındaki hataları tespit etmek ve düzeltmek için ileri düzey İngilizce dilbilgisine sahip bir uzman tarafından verilmelidir.

İngilizce dil bilim uzmanları, sadece kendi düzeltmelerinize ve geliştirmelerinize güvenmemenizi tavsiye etmektedir. Bir yazar olarak eserinizi yazma…


İngilizce metin düzeltme (proofreading) sırasında, şirket adları, ürün adları ve kişi unvanlarını doğru yazdığınıza emin olun. Doğru bildiğinizden emin olduğunuz kelimeleri bile hafızanızın yanıltıcı olabileceği gerçeğini göz ardı etmeden bir kez daha teyit etmeyi ihmal etmeyin. Bu konuda en iyi yol arkadaşınızın Google olduğunu hatırlatmaya bile gerek yok. Herhangi bir özel isim, şirket veya ürün adı ya da unvanın doğru yazılıp yazılmadığını Google arama motorunu ya da Google Akademik sayfasını kullanarak doğru kullanıp kullandığınızdan emin olabilirsiniz. Ayrıca dil ve metin düzeltmesi yaptığınız çalışmada geçen olayların tarih ve yerlerini de benzer şekilde doğrulayabilirsiniz.

Best Edit & Proof’un deneyimli editör ve uzman…


This blog discusses the difference between copy-editing and line editing. To give you an opportunity to practice proofreading, we have left a few spelling, punctuation, or grammatical errors in the text. See if you can spot them! If you spot the errors correctly, you will be entitled to a 10% discount.

Working with a line editor would improve the quality of the manuscript and give the author the creative instruments to become a better writer for potential employment. Copyediting, on the other hand, focuses on errors from a technical standpoint to ensure the manuscript follows the business standards. …


This blog discusses the difference between copy-editing and line editing. To give you an opportunity to practice proofreading, we have left a few spelling, punctuation, or grammatical errors in the text. See if you can spot them! If you spot the errors correctly, you will be entitled to a 10% discount.

In terms of academic achievement, academic editing is one of the most important requirements. Therefore, taking full advantage of this service will help your project reach its maximum potential and improve the quality of the paper. …


Proofreading or Editing Services?

The difference between proofreading and editing is a challenging issue to understand. This article explains the main difference between these two concepts The blog provides a general overview of these two concepts and discusses what they comprise. Knowing the difference is especially important when you intend to hire an editor to polish up your manuscript.

Primarily, proofreading service aims to correct all errors in grammar, typography , punctuation, syntax, and spelling in a manuscript whereas editing service aims to improve the overall quality of writing by enhancing the flow, readability, and structure. This is the main difference between these two…


APA introduced the 7th edition of the APA Publication Manual in October 2019, which replaces the 6th edition of the manual published in 2009. Since then, several things have changed. Here are some notable changes:

· In-text citations are shortened.

· Publisher’s location is no longer included in the reference when you cite from a print book.

· DOIs are formatted the same as URLs.

· Up to 20 authors in the reference list format was updated.

· URLs are no longer preceded by “Retrieved from,” unless a retrieval date is needed.

The use of ‘‘et al.’’ is one of…


Imagine a text written without the periods, commas, and colons. It would certainly be difficult to read. In academic writing, an author may be easily misunderstood when ambiguous sentences are used. Punctuation marks mainly serve the purpose to disambiguate sentences. For example, the mere omission of a comma in a sentence can communicate an interpretation different from the author’s intended message. This is the reason why an editor or proofreader intently looks out for punctuation errors when editing or proofreading academic essays. Inasmuch as the essence of punctuation marks in writing, especially academic essays, cannot be overemphasized, the appropriate use…

Best Edit & Proof

BestEditProof.com | English Editing Proofreading & Dissertation Services | Choosing our service will take the stress out of your academic life.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store